A feladat

 

Biotechnológiai cégek és akadémiai kutatóhelyek együttműködésével új transzgénikus patkány modellt kívánunk létrehozni, amely speciálisan alkalmas a sejteken belüli kalciumszint változások direkt in vivo vagy ex vivo monitorozására. A farmakológiai és toxikológiai hatások in vivo elemzésében egyre nagyobb szerepet kapnak a modern fluoreszcens vizsgáló módszerek. A szövetek és szervek kalciumszint változásainak követése alapvetően szükséges új hatóanyagok kifejlesztéséhez, toxicitásuk elemzéséhez. A jelen módszer alapja, hogy patkány zigótákba egy hatékony transzpozonos rendszer alkalmazásával az utódokban stabilan kifejeződő transzgént viszünk be. A transzgén olyan intracelluláris fluoreszcens kalcium indikátor fehérje kifejeződését biztosítja, amely nagy érzékenységgel detektálja a sejtekben a citoplazmikus kalciumszint változását. A transzgén indikátor kifejeződését kiválasztott szövetekbe irányítjuk, ezt szövet-specifikus promóterek alkalmazásával biztosítjuk. A transzgén beépülést molekuláris biológiai módszerekkel, a kifejeződést immunfestéssel és funkcionális vizsgálatokkal ellenőrizzük. A létrehozott transzgén patkányokból stabil alapító utódokat hozunk létre, amelyekben a szöveti kalciumszint változásokat modern fluoreszcens képalkotó berendezésekkel, új két-foton és konfokális mikroszkópos módszerekkel elemezzük. A transzgénikus patkány alapítókat és a fluoreszcens módszereket a gyógyszerfejlesztő cégek számára vizsgálati szolgáltatásként alkalmazzuk, illetve átadjuk. A projekt jelentős műszaki újdonságot eredményez a farmakológiában fő állatmodellként használt patkány transzgenikus, celluláris kalcium indikátort kifejező változatának létrehozásával és jellemzésével. Mivel jelenleg nem áll rendelkezésre ezen a területen hasonló fejlesztő és szolgáltató kapacitás, az új technológiai platform a gyógyszerek és különböző toxikus anyagok in vivo hatásainak nagyfelbontású in vivo és ex vivo monitorozására világszínvonalon lesz alkalmas.

Absztrakt

TRANSRAT
Project

A TRANSRAT projekt száma: KMR_12-1-2012-0112

További információ: Dr. Orbán Tamás | orbant biomembrane p hu