A Sleeping Beauty (SB) transzpozonos rendszer segítségével mozgatott, a GCaMP2 kalciumszenzort kifejező DNS konstrukció sematikus szerkezete (egyszerűsített plazmidtérkép).

  • IRDR-L és IRDR-R: a SB transzpozon terminális ismétlődő szekvenciái, a transzpozáz célszekvenciái (L - „bal” és R - „jobb”)
  • CAG: a használt „kettős arcú” („double-feature”) promóter szekvencia (lásd: Orbán és mtsai, Stem Cells, 2009)
  • GCaMP2: a szenzorfehérje kódoló szekvenciája
  • polyA: a transzkripció terminációjához és a képződő mRNS poliadenilációjához szükséges szekvencia motívum

 

.

DNS Konstrukciók

TRANSRAT
Project

© TRANSRAT

A TRANSRAT projekt száma: KMR_12-1-2012-0112

További információ: Dr. Orbán Tamás | orbant biomembrane p hu