Kémiai Technológia Transzfer Kft. www.chem-tech.hu

jogutód: Akadimpex Külkereskedelmi Kft. www.akadimpex.hu

 

A Kémiai Technológia Transzfer Kft.-t a Magyar Tudományos Akadémia és az MTA Kémiai Kutatóközpont 2008-ban azzal a céllal hozta létre, hogy a kutatóközpont kereteiben már 2005-ben elindult „Kémia az életminőség javításáért” Kémiai Kooperációs Központ tevékenységét továbbvigye, a technológiai transzfer folyamatokat elősegítse.

 

MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodája

 

Az MTA TKI kutatócsportjának vezető kutatója, Dr. Pászty Katalin, a kalcium-függő jelátvitel nemzetközileg elismert kutatója. A csoport tagjai már többször vettek részt eredményes alkalmazási projektekben mind hazai, mind nemzetközi szinten. A kutatócsoport elsősorban sejtbiológiai kutatásokkal, a membrán-folyamatokkal és a kalcium transzporterekkel foglalkozik, de tagjai részt vesznek őssejtek és szívizomsejtek kalcium-függő jelátvitelének vizsgálatában is.

 

Toxi-Coop Zrt. www.toxicoop.hu

 

A hazai gyógyszerkutatási piac meghatározó szereplője, kutató- és fejlesztő intézetként a hatósági szabványoknak, nemzetközi előírásoknak megfelelő preklinikai vizsgálatokat végez gyógyszerfejlesztő cégeknek, széleskörű szolgáltatásokat nyújt a farmakológiai, toxikológiai, hisztológiai, patológiai, sejt és molekuláris biológiai valamint fehérje kutatás területén.

 

MTA Természettudományi Kutatóközpont www.ttk.mta.hu

 

Az MTA Természettudományi Kutatóközpont multidiszciplináris természettudományi kutatásokat végez az enzimológia, a szerves kémia, a molekuláris farmakológia, a kognitív idegtudományok és a pszichológia, valamint az anyag- és környezetkémia és a műszaki fizika és anyagtudomány terén.

A kutatóközpont öt intézetében, így az Anyag és Környezetkémiai Intézetben, azEnzimológiai Intézetben, a Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézetben, a Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézetben és a Szerves Kémiai Intézetben művelt tudományágak alapvetően három, önálló entitásként értelmezhető rendszer az ember, az anyag és a környezet dimenziójában helyezhetők el.

We provide counsel which is timely and effective. Clients count on us for a powerful, expert approach to meeting the challe

Konzorciumi partnerek

TRANSRAT
Project

© TRANSRAT

A TRANSRAT projekt száma: KMR_12-1-2012-0112

További információ: Dr. Orbán Tamás | orbant biomembrane p hu